Konsekvenser av sammansättningsförändringar för blandningar på grund av upplagring i värmepumpar/kylanläggningar
Report, 1994

Author

Anders Hägg

Department of Heat and Power Technology

Marine Högberg

Department of Heat and Power Technology

Thore Berntsson

Department of Heat and Power Technology

Subject Categories

Chemical Engineering

More information

Created

10/7/2017