Konsekvenser av sammansättningsförändringar för blandningar på grund av upplagring i värmepumpar/kylanläggningar
Rapport, 1994

Författare

Anders Hägg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Marine Högberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07