Slutrapport för projektet Swedish Production System (SwePS) inom VINNOVAs forskningsprogram MERA
Report, 2009

Author

Johan Svenningstorp

Lena Moestam-Ahlström

Lars Medbo

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Ulrika Ny Harlin

Birgitta Sjögren

Per Gullander

Björn Langbeck

Per-Åke Sigbrandt

Carl Wänström

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Christian Finnsgård

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Areas of Advance

Transport

Production

More information

Created

10/7/2017