Slutrapport för projektet Swedish Production System (SwePS) inom VINNOVAs forskningsprogram MERA
Rapport, 2009

Författare

Johan Svenningstorp

Lena Moestam-Ahlström

Lars Medbo

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ulrika Ny Harlin

Birgitta Sjögren

Per Gullander

Björn Langbeck

Per-Åke Sigbrandt

Carl Wänström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Christian Finnsgård

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Produktion