Integrering av kemiämnen och samarbete med matematik – ett 10-års perspektiv på Chalmers största sammanhållna kurs
Paper in proceedings, 2011

Som en del i den satsning på grundutbildningen som Chalmers Stiftelses gjorde för drygt 10 år sedan (“Chalmers Strategic Effort on Learning and Teaching”; C-SELT) bedrevs under 2001 ett intensivt utvecklingsarbete på institutionen för Kemi och bioteknik för att under ht-2002 starta kursen Kemi med biokemi. Kursens övergripande mål är att integrera de centrala kemiämnena redan från början av utbildningen och innebar ett helt nytt sätt för oss att undervisa grundläggande kemi: Likheter snarare än skillnader mellan ämnesområdena sattes i fokus, och arbete i stora lärarlag och samarbete med de parallella matematik-kurserna var två av huvudmålen. Nu 10 år senare har vi, om inte facit, så i all fall mycket erfarenhet att dela med oss av. Speciellt kan vi konstatera att kursen uppskattas av studenterna och arbetssättet av lärarna, men att det från ett kunskapsperspektiv och ett programperspektiv finns både för och nackdelar.

Author

Lars Öhrström

Chalmers, Chemical and Biological Engineering, Physical Chemistry

Björn Åkerman

Chalmers, Chemical and Biological Engineering, Physical Chemistry

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Areas of Advance

Nanoscience and Nanotechnology (2010-2017)

Life Science Engineering (2010-2018)

Materials Science

Roots

Basic sciences

Subject Categories

Pedagogical Work

Chemical Sciences

More information

Created

10/7/2017