Integrering av kemiämnen och samarbete med matematik – ett 10-års perspektiv på Chalmers största sammanhållna kurs
Paper i proceeding, 2011

Som en del i den satsning på grundutbildningen som Chalmers Stiftelses gjorde för drygt 10 år sedan (“Chalmers Strategic Effort on Learning and Teaching”; C-SELT) bedrevs under 2001 ett intensivt utvecklingsarbete på institutionen för Kemi och bioteknik för att under ht-2002 starta kursen Kemi med biokemi. Kursens övergripande mål är att integrera de centrala kemiämnena redan från början av utbildningen och innebar ett helt nytt sätt för oss att undervisa grundläggande kemi: Likheter snarare än skillnader mellan ämnesområdena sattes i fokus, och arbete i stora lärarlag och samarbete med de parallella matematik-kurserna var två av huvudmålen. Nu 10 år senare har vi, om inte facit, så i all fall mycket erfarenhet att dela med oss av. Speciellt kan vi konstatera att kursen uppskattas av studenterna och arbetssättet av lärarna, men att det från ett kunskapsperspektiv och ett programperspektiv finns både för och nackdelar.

Författare

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Björn Åkerman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07