Översikt av Innovations och Entreprenörskaps-inriktade verksamheter på Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet
Report, 2012

Author

Daniel Ljungberg

University of Gothenburg

Magnus Holmén

Chalmers, Technology Management and Economics

Tomas McKelvey

University of Gothenburg

Subject Categories

Economics and Business

More information

Created

10/6/2017