Översikt av Innovations och Entreprenörskaps-inriktade verksamheter på Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet
Rapport, 2012

Författare

Daniel Ljungberg

Göteborgs universitet

Magnus Holmén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-06