Ett nytt digitalt system för intensivvårdsövervakning med flerkanaligt EEG och CFM
Paper in proceedings, 1999

Author

M. Thordstein

S. Andreasson

Ralph Bågenholm

Chalmers, Signals and Systems, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedical Signals and Systems

F. Göthe

A. Hedström

Ingemar Kjellmer

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signals and Systems, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedical Signals and Systems

Nils Löfgren

Chalmers, Signals and Systems, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedical Signals and Systems

Stefan Nivall

Chalmers, Signals and Systems, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedical Signals and Systems

J. Ouchterlony

G. Wallin

Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm

Subject Categories

Computer and Information Science

More information

Created

10/7/2017