Ett nytt digitalt system för intensivvårdsövervakning med flerkanaligt EEG och CFM
Paper i proceeding, 1999

Författare

M. Thordstein

S. Andreasson

Ralph Bågenholm

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

F. Göthe

A. Hedström

Ingemar Kjellmer

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Nils Löfgren

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Stefan Nivall

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

J. Ouchterlony

G. Wallin

Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07