Ett nytt digitalt system för intensivvårdsövervakning med flerkanaligt EEG och CFM
Paper i proceeding, 1999

Författare

M. Thordstein

S. Andreasson

Ralph Bågenholm

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

F. Göthe

A. Hedström

Ingemar Kjellmer

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Nils Löfgren

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Stefan Nivall

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

J. Ouchterlony

G. Wallin

Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07