Ventilation kräver samverkan mellan flera yrkesgrupper
Magazine article, 2012

Effektiv ventilation innebär rätt luftmängd med rätt kvalitet i rätt tid och på rätt plats. Det låter enkelt, men ställer krav på beställaren. Ventilationen har två huvuduppgifter: borttransport av föroreningar och borttransport av överskottsvärme. Hur man löser uppgiften beror på vad som är den dimensionerande lasten. I kontor är ofta borttransport av överskottsvärme den dominerande funktionen medan det i bostäder är hygienfunktionen som dominerar.

inomhusklimat

energieffektivisering

ventilation

Luftkvalitet

Author

Mattias Gruber

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Per Fahlén

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Lars Ekberg

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Britta Permats

Jonas Berg

Fastighetsförvaltaren

2 38-39

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/6/2017