Ventilation kräver samverkan mellan flera yrkesgrupper
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Effektiv ventilation innebär rätt luftmängd med rätt kvalitet i rätt tid och på rätt plats. Det låter enkelt, men ställer krav på beställaren. Ventilationen har två huvuduppgifter: borttransport av föroreningar och borttransport av överskottsvärme. Hur man löser uppgiften beror på vad som är den dimensionerande lasten. I kontor är ofta borttransport av överskottsvärme den dominerande funktionen medan det i bostäder är hygienfunktionen som dominerar.

inomhusklimat

energieffektivisering

ventilation

Luftkvalitet

Författare

Mattias Gruber

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Lars Ekberg

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Britta Permats

Jonas Berg

Fastighetsförvaltaren

2 38-39

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06