Lars Ekberg

Biträdande professor vid Installationsteknik

Lars Ekberg är biträdande professor i inneklimatteknik vid avdelningen för installationsteknik. Han är också verksam som konsult vid ett av dotterbolagen till Chalmers Industriteknik, CIT Energy Management AB.
Lars forskning är inriktad på kedjan från människors behov och önskemål, via kravformulering till projektering, byggande och förvaltning av hälsosamma, komfortabla och energieffektiva byggnader.
Lars arbetar med alla typer av byggnader, från förhållandevis okomplicerade bostäder till avancerade laboratorier med mycket långtgående inneklimatkrav.

Källa: chalmers.se
Image of Lars Ekberg

Visar 85 publikationer

2024

Luftrenare i operationssalar i låginkomstländer

Jörgen Rutegård, Daniel Olsson, Lars Ekberg
Svensk kirurgi . Vol. 82 (1), p. 40-41
Artikel i övrig tidskrift
2024

Luftflöde i vårdlokaler - Med ett fastighetstekniskt perspektiv

Peter J Filipsson, Lars Ekberg
Rapport - Institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
2023

Återluft i livsmedelsbutiker

Maria Haegermark, Lars Ekberg
Rapport - Statens energimyndighet
2023

Vehicle cabin air quality – influence of air recirculation on energy use, particles and CO2

Dixin Wei, Filip Nielsen, Hannes Karlsson et al
Environmental Science and Pollution Research. Vol. 30 (15), p. 43387-43402
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Evaluation of replacement air systems – Avoiding negative pressure problems during cooker hood operation in airtight dwellings

Lars Ekberg, Per Kempe
The REHVA European HVAC Journal. Vol. 60 (2), p. 5-8
Artikel i övrig tidskrift
2023

Ventilation strategies and children's perception of the indoor environment in Swedish primary school classrooms

Natalia Giraldo Vasquez, G. Beko, Pawel Wargocki et al
Building and Environment. Vol. 240
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Ventilation i Sverige - En kunskapssammanställning

Lars Ekberg, Tomas Fagergren, Per-Eric Hjelmer et al
Rapport - Malmö universitet
2023

Covid 19 guidance for the Swedish construction and real estate sectors: results from a survey study

Lars Ekberg, Jonas Anund Vogel, Jakob Löndahl et al
The REHVA European HVAC Journal. Vol. 60 (2), p. 18-20
Artikel i övrig tidskrift
2023

Challenges and Needed Remedies of Demand Controlled Ventilation

Lars Ekberg, Panu Mustakallio, Schild Peter G.
The REHVA European HVAC Journal. Vol. 60 (2), p. 13-17
Artikel i övrig tidskrift
2023

Enbart avstånd och handhygien räcker inte

Jonas Anund Vogel, Lars Ekberg, Aneta Wierzbicka et al
Fastighetstidningen
Artikel i övrig tidskrift
2022

Ventilation i Sverige 2021 - Enkät

Lars Ekberg, Daniel Olsson, Mats Persson
Rapport - Malmö universitet
2022

Size-resolved simulation of particulate matters and CO2 concentration in passenger vehicle cabins

Dixin Wei, Filip Nielsen, Lars Ekberg et al
Environmental Science and Pollution Research. Vol. 29 (30), p. 45364-45379
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Status of Ventilation in Sweden

Daniel Olsson, Lars Ekberg, Mats Persson
The REHVA European HVAC Journal. Vol. 59 (2), p. 52-55
Artikel i övrig tidskrift
2022

Measured and perceived IEQ under different ventilation strategies in Swedish classrooms

Blanka Cabovska, Natalia Giraldo, Despoina Teli et al
17th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, INDOOR AIR 2022
Paper i proceeding
2022

Ventilation strategies and indoor air quality in Swedish primary school classrooms

Blanka Cabovska, G. Beko, Despoina Teli et al
Building and Environment. Vol. 226
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Buildings Post Corona

Lars Ekberg, Jonas Anund Vogel, Jakob Löndahl et al
The REHVA European HVAC Journal. Vol. 59 (2), p. 19-21
Artikel i övrig tidskrift
2022

The REHVA European HVAC Journal - Editorial

Lars Ekberg, Olli Seppänen
The REHVA European HVAC Journal. Vol. 59 (2), p. 4-4
Artikel i övrig tidskrift
2021

Låg luftfuktighet i svenska bostäder – ett problem?

Jan-Olof Dalenbäck, Lars Ekberg, Sarka Langer et al
Energi & miljö. Vol. 10
Artikel i övrig tidskrift
2021

A study on the relationship between energy performance and IEQ parameters in school buildings

Blanka Cabovska, Despoina Teli, Jan-Olof Dalenbäck et al
E3S Web of Conferences. Vol. 246
Paper i proceeding
2021

Funktionssäker och energieffektiv ventilation

Lars Ekberg
Övrigt konferensbidrag
2020

Study of the measured and perceived indoor air quality in Swedish school classrooms

Sarka Langer, Lars Ekberg, Despoina Teli et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (3)
Paper i proceeding
2020

PM2.5 and ultrafine particles in passenger car cabins in Sweden and northern China—the influence of filter age and pre-ionization

Dixin Wei, Filip Nielsen, Lars Ekberg et al
Environmental Science and Pollution Research. Vol. 27 (24), p. 30815-30830
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Nordic Collaboration to Reduce Transmission of Viral Disease in Indoor Air

Lars Ekberg
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2019

Indoor ozone/human chemistry and ventilation strategies

Christian Mark Salvador, G. Beko, Charles J. Weschler et al
Indoor Air. Vol. 29 (6), p. 913-925
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Indoor Temperature Variations in Swedish Households: Implications for Thermal Comfort

Despoina Teli, Sarka Langer, Lars Ekberg et al
Cold Climate HVAC 2018. CCC 2018. Springer Proceedings in Energy, p. 835-845
Paper i proceeding
2018

Vätskekopplad värmeåtervinning - Förstudie

Peter J Filipsson, Lars Ekberg
Rapport - Energimyndighetens beställargrupp lokaler, BELOK
2017

The SWESIAQ model - a systematic method for indoor environment investigations

Anders Lundin, Lars Ekberg, Gunnel Emenius et al
Healthy Buildings Europe 2017
Paper i proceeding
2016

Winter thermal comfort and indoor air quality in Swedish grade school classrooms, as assessed by the children

Despoina Teli, Jan-Olof Dalenbäck, Lars Ekberg
Proceedings of the 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate Ghent, Belgium July 3-8 2016
Paper i proceeding
2015

Performance of Ionizer Assisted Air Filtration - Part 2 System optimization and energy saving

Lars Ekberg, Bingbing Shi
Rapport - Energimyndighetens beställargrupp lokaler, BELOK
2015

Ionizer Assisted Air Filtration for Collection of Submicron and Ultrafine Particles—Evaluation of Long-Term Performance and Influencing Factors

Bingbing Shi, Lars Ekberg
Environmental Science & Technology. Vol. 49 (11), p. 6891-6898
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Indoor air quality in passive and conventional new houses in Sweden

Sarka Langer, G. Beko, E. Bloom et al
Building and Environment. Vol. 93 (P1), p. 92-100
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Beloks Totalmetodik: Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

Mari-Liis Maripuu, Enno Abel, Lars Ekberg et al
Rapport - Energimyndighetens beställargrupp lokaler, BELOK
2013

Ozone treatment of extract air from a restaurant kitchen with heat

Lars Ekberg, John Woollett
Proceedings CLIMA 2013 – 11th REHVA World Congress
Paper i proceeding
2013

Ventilationsfilter och ultrafina partiklar

Bingbing Shi, Lars Ekberg
Energi och Miljö (Nr. 4, 2013.), p. ss. 56-58
Artikel i övrig tidskrift
2013

Intermediate air filters for general ventilation applications: An experimental evaluation of various filtration efficiency expressions

Bingbing Shi, Lars Ekberg, Sarka Langer
Aerosol Science and Technology. Vol. 47 (5), p. 488-498
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Field Evaluation of Ionizer-Assisted Air Filtration

Bingbing Shi, Lars Ekberg
Proceedings of the CLIMA 2013 Conference
Paper i proceeding
2013

Ozonbehandling av frånluft i restaurangkök med värmeåtervinning.

John Woollett, Lars Ekberg
Energi och Miljö (Nr 6-7, 2013.), p. ss. 50-52
Artikel i övrig tidskrift
2012

Ventilation kräver samverkan mellan flera yrkesgrupper

Mattias Gruber, Per Fahlén, Lars Ekberg et al
Fastighetsförvaltaren (2), p. 38-39
Artikel i övrig tidskrift
2012

Influence of Filter Fiber Material on Removal of Ultrafine and Submicron Particles Using Carbon Fiber Ionizer-Assisted Intermediate Air Filters

Bingbing Shi, Lars Ekberg, Anders Trüschel et al
ASHRAE Transactions. Vol. 118 (PART 1), p. 602-611
Paper i proceeding
2011

Removal of ultrafine particles and particles of the most penetrating size by new intermediate class filters

Bingbing Shi, Lars Ekberg, Sarka Langer
Proceedings of the Indoor Air 2011 Conference, Austin, TX, USA, 6 pages
Paper i proceeding
2011

Air Cleaning by Photo Catalytic Oxidation: An Experimental Performance Test

Ragib Kadribegovic, Lars Ekberg, A. Gilligan et al
ASHRAE Transactions. Vol. 117 (1), p. 426-433
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Performance of Ionizer Assisted Air Filtration - Evaluation of long-term performance and influencing factors

Lars Ekberg, Bingbing Shi
Rapport - Energimyndighetens beställargrupp lokaler, BELOK
2011

Kan ventilationsfilter fånga ultrafina partiklar inomhus

Lars Ekberg, Bingbing Shi
Husbyggaren - SBR - Svenska Byggingenjörers Riksförbund. Vol. 1 (2011), p. 24-25
Artikel i övrig tidskrift
2010

The effectiveness of portable air cleaners against tobacco smoke in multizone residential environments

Bingbing Shi, Lars Ekberg, Alireza Afshari et al
Proceedings of the CLIMA 2010 Conference: 10th REHVA World Congress 'Sustainable Energy use in Buildings', 8 pages
Övrigt konferensbidrag
2010

Removal of ultrafine particles by ventilation air filters

Lars Ekberg, Bingbing Shi
SWESIAQ conference Nordic Indoor Air Update, Stockholm,2010
Övrigt konferensbidrag
2010

Naborøg og overførsel af partielforurening

Alireza Afshari, N.C. Bergsøe, Bingbing Shi et al
HVAC - Magasin for klima- og energiteknik, miljø, bygningsinstalltioner & -Netværk. Vol. 1 (2010), p. 24-30
Artikel i övrig tidskrift
2010

Quantification of ultrafine particles from second-hand tobacco smoke infiltration

Alireza Afshari, Bingbing Shi, Niels Bergsøe et al
Proceedings of the CLIMA 2010 Conference: 10th REHVA World Congress 'Sustainable Energy use in Buildings', 8 pages
Övrigt konferensbidrag
2009

Ultrafine particles control strategy in printer rooms: model and experiment study on portable air cleaner and HVAC combination

Bingbing Shi, Lars Ekberg, Per Fahlén
9th International Healthy Buildings Conference and Exhibition, HB 2009; Syracuse, NY; United States; 13 September 2009 through 17 September 2009
Paper i proceeding
2009

Removal of ultrafine particles by ventilation air filters

Lars Ekberg, Bingbing Shi
9th International Healthy Buildings Conference and Exhibition, HB 2009; Syracuse, NY; United States; 13 September 2009 through 17 September 2009
Paper i proceeding
2009

A step towards performance based ventilation – model for assessment of the impact of recirculation flow rates and air cleaning on indoor air quality

Ragib Kadribegovic, Lars Ekberg
Proceedings of Healthy Buildings 2009, Syracuse, USA (Paper 178), p. 4-
Paper i proceeding
2008

Behöver vi mera luft än dagens praxis?

Lars Ekberg, M Svartengren
VVS-Forum - Specialnummer om ventilation och inneklimat (4), p. 18-21
Artikel i övrig tidskrift
2008

När lagen inte räcker till

Lars Ekberg
VVS-Forum - Specialnummer om ventilation och inneklimat (4), p. 104-106
Artikel i övrig tidskrift
2008

Ventilation i BBR och andra regelverk

Lars Ekberg
VVS-Forum - Specialnummer om ventilation och inneklimat (4), p. 102-104
Artikel i övrig tidskrift
2008

Nytt projekt för bättre luft - Chalmers ska studera luftreningsteknik

Lars Ekberg, Per Fahlén, Lennart Jagemar et al
Energi&Miljö. Vol. 79 (5), p. 63-
Artikel i övrig tidskrift
2008

Behovsstyrning av komfort och luftkvalitet - Studier av nya systemlösningar

Ragib Kadribegovic, Per Fahlén, Lars Ekberg et al
Energi & miljö, Förlags AB VVS. Vol. maj 2008 (5), p. 1-
Artikel i övrig tidskrift
2008

Evaluation of air filters regarding energy use

Lars Ekberg
Indoor Air 2008 Conference, Copenhagen. Proceedings vol. Paper ID:243
Paper i proceeding
2008

Air cleaning technologies - Function requirements and energy efficiency

Ragib Kadribegovic, Lars Ekberg, Per Fahlén
Proceedings of Indoor Air 2008, Copenhagen, Denmark 17-22 August 2008 (Paper ID 243), p. 8-
Paper i proceeding
2007

Revised Swedish Guidelines for the Specification of Indoor Climate Requirements released by SWEDVAC

Lars Ekberg
CLIMA 2007 - Wellbeing Indoors
Paper i proceeding
2006

Värdering av luftfilter i samband med upphandling - Förstudie

Lars Ekberg, Anders Flyckt
Rapport - Energimyndighetens beställargrupp lokaler, BELOK
2005

Characterization of indoor sources of fine and ultrafine particles: a study conducted in a full scale chamber

A Afshari, Uve Matson, Lars Ekberg
Indoor Air. Vol. 15 (2), p. 141-150
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Smutsig uteluft - Inget att ta in i husen

Lars Ekberg
VVS-Forum. Vol. 2005-10 (Teknik&Installation), p. 40-42
Artikel i övrig tidskrift
2005

Trafik, rökning, stearinljus och stekning - Nanopartiklar både ute och inne

Lars Ekberg
VVS-Forum. Vol. 2005-10 (Teknik&Installation), p. 44-46
Artikel i övrig tidskrift
2004

Measurement of Ultrafine particles: A Comparison of two hand-held Condensation Particle Counters

Uve Matson, Lars Ekberg
Aerosol Science and Technology. Vol. 38, p. 487-495
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Modelling of Indoor Concentrations of Ultra Fine Particles Based on Laboratory Measurements

Alireza Afshari, Uve Matson, Lars Ekberg
Proceedings of the Healthy Buildings 2003 Conference
Paper i proceeding
2003

Indoor and outdoor measurements of ultra fine particles in a medium-size and large city

Uve Matson, Lars Ekberg
Healthy Buildings 2003 - Proceedings 7th International Conference
Paper i proceeding
2002

När ventilationen skall tjäna allergikern

Magdalena Kvernes, Lars Ekberg
Miljöforskning för ett uthålligt samhälle (3), p. 16-17
Artikel i övrig tidskrift
2002

Impact of Ventilation Rate, Ozone and Limonene on Perceived Air Quality in Offices

Alireza Afshari, Lars Ekberg, H N Knudsen et al
Proceedings of the Indoor Air 2002 Conference
Paper i proceeding
2002

Pollen Allergen Concentrations in a Pre-school Building and a Day-care Centre

Uve Matson, Magdalena Kvernes, Lars Ekberg
Proceedings of the Indoor Air 2002 Conference
Paper i proceeding
1999

Long-term testing of gas adsorption filters for ventilation systems

Lars Ekberg, Ove Strindehag
Indoor Air 99 : proceedings of the 8th International Conference on Indoor Air Quality and Climate
Paper i proceeding
1998

Modelling indoor air pollutant concentrations considering air mixing conditions

Martin Kraenzmer, Lars Ekberg
19th AIVC Conference "Ventilation Technologies in Urban Areas"
Paper i proceeding
1998

Determination of ventilation rates by CO2 monitoring: assessment of inaccuracies.

Lars Ekberg, Martin Kraenzmer
Roomvent 98: 6th International Conference on Air Distribution in Rooms
Paper i proceeding
1996

Checking of ventilation rates by CO2 monitoring.

Lars Ekberg, Ove Strindehag
17th AIVC Conference "Optimum Ventilation and Air Flow Control in Buildings"
Paper i proceeding
1996

Relationships Between Indoor and Outdoor Contaminants in Mechanically Ventilated Buildings

Lars Ekberg
Indoor Air. Vol. 6 (1), p. 41-47
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Concentrations of NO2 and other traffic related contaminants in office buildings located in urban environments

Lars Ekberg
Building and Environment. Vol. 30 (2), p. 293-298
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

Outdoor Air Contaminants and Indoor Air Quality under Transient Conditions

Lars Ekberg
Indoor Air. Vol. 4 (3), p. 189-196
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

Volatile organic compounds in office buildings

Lars Ekberg
Atmospheric Environment. Vol. 28 (22), p. 3571-3575
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1991

Indoor air quality in a new office building

Lars Ekberg
Proceedings of the ASHRAE IAQ 91 Healthy Buildings Conference, p. 125-127
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 12 forskningsprojekt

2023–2024

FÖRBÄTTRAD LUFTKVALITET I MILJÖRUM

Lars Ekberg Installationsteknik
Sarka Langer Installationsteknik
HSB Living Lab

2023–2024

Utredning Ventilation - Byggenskap och Vårdhygien

Lars Ekberg Installationsteknik
Peter J Filipsson Installationsteknik
Region Jönköpings län

1 publikation finns
2023–2025

Infektions- och smittskyddssäkrade vårdlokaler i låginkomstländer

Lars Ekberg Installationsteknik
Daniel Olsson Installationsteknik
Bengt Ljungqvist Installationsteknik
Berit Reinmüller Installationsteknik
Catinka Ullmann Installationsteknik
Formas

1 publikation finns
2023–2025

Hudupptag av polycykliska aromatiska föreningar vid arbetsmiljöexponering

Lars Ekberg Installationsteknik
Sarka Langer Installationsteknik
Per Malmberg Kemi och biokemi
Forte

2021–2025

Byggnader post corona

Jan-Olof Dalenbäck Installationsteknik
Lars Ekberg Installationsteknik
Formas

4 publikationer finns
2021–2021

Ventilation i energieffektiva flerbostadshus – etapp 2

Lars Ekberg Installationsteknik
Jan-Olof Dalenbäck Installationsteknik
Torbjörn Lindholm Installationsteknik
Energimyndigheten

2019–2021

Vätskekopplad värmeåtervinning

Jan-Olof Dalenbäck Installationsteknik
Peter J Filipsson Installationsteknik
Mohammad Mahmoud Installationsteknik
Lars Ekberg Installationsteknik
Anders Trüschel Installationsteknik
Energimyndigheten

1 publikation finns
2019–2021

Energiprestanda och innemiljö i skolbyggnader

Jan-Olof Dalenbäck Installationsteknik
Despoina Teli Installationsteknik
Blanka Cabovska Installationsteknik
Sarka Langer Installationsteknik
Lars Ekberg Installationsteknik
Energimyndigheten

1 publikation finns
2018–2021

Energieffektiva lufkvalitetsystem för fordon

Jan-Olof Dalenbäck Installationsteknik
Dixin Wei Installationsteknik
Lars Ekberg Installationsteknik
Energimyndigheten

1 publikation finns
2018–2020

Vägar till bättre inomhusmiljö i svenska skolor

Jan-Olof Dalenbäck Installationsteknik
Sarka Langer Installationsteknik
Lars Ekberg Installationsteknik
Despoina Teli Installationsteknik
Blanka Cabovska Installationsteknik
Formas

4 publikationer finns
2017–2019

Människor i den byggda miljön, inomhusluftskemi och ventilationsstrategier

Jan-Olof Dalenbäck Installationsteknik
Sarka Langer Installationsteknik
Lars Ekberg Installationsteknik
Formas

Det kan finnas fler projekt där Lars Ekberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.