Energiprestanda och innemiljö i skolbyggnader
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Projektet syftar till att ta fram en relation mellan energiprestanda (EP) och innemiljö i skolbyggnader. EP anges som köpt energi i kWh/år.m2, men det saknas en motsvarande indikator med avseende på innemiljö. 

Målet är att kunna svara på frågan: vilka skolbyggnader har hög EP och hög kvalitet på innemiljö?

Innemiljö karakteriseras genom ett innemiljöindex som binder samman halter av luftföroreningar relevanta för skolmiljöer och den termiska komforten. Barnens upplevelse av luftkvalitet och termisk komfort kommer att undersökas genom riktade enkäter. Skolornas byggnadstekniska lösningar, energiprestanda, innemiljöindexet, och svar från enkäterna kommer att behandlas med statistiska metoder. 

Resultat kommer att visa vilka skolbyggnader är bäst på låg energianvändning och god innemiljö för barnen. De bästa byggnaderna kommer att tjäna som exempel och kan användas som modeller för utveckling av riktlinjer och lösningar för förbättring av energiprestanda och innemiljö i andra skolor.

 

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Blanka Cabovska

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Sarka Langer

Adjungerad professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Despoina Teli

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Samarbetspartners

Lokalförvaltnigen Göteborg Stad

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-04