Energiprestanda och innemiljö i skolbyggnader
Research Project , 2019 – 2021

Projektet syftar till att ta fram en relation mellan energiprestanda (EP) och innemiljö i skolbyggnader. EP anges som köpt energi i kWh/år.m2, men det saknas en motsvarande indikator med avseende på innemiljö. 

Målet är att kunna svara på frågan: vilka skolbyggnader har hög EP och hög kvalitet på innemiljö?

Innemiljö karakteriseras genom ett innemiljöindex som binder samman halter av luftföroreningar relevanta för skolmiljöer och den termiska komforten. Barnens upplevelse av luftkvalitet och termisk komfort kommer att undersökas genom riktade enkäter. Skolornas byggnadstekniska lösningar, energiprestanda, innemiljöindexet, och svar från enkäterna kommer att behandlas med statistiska metoder. 

Resultat kommer att visa vilka skolbyggnader är bäst på låg energianvändning och god innemiljö för barnen. De bästa byggnaderna kommer att tjäna som exempel och kan användas som modeller för utveckling av riktlinjer och lösningar för förbättring av energiprestanda och innemiljö i andra skolor.

 

Participants

Jan-Olof Dalenbäck (contact)

Professor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Services Engineering

Blanka Cabovska

Doktorand vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Services Engineering

Sarka Langer

Adjungerad professor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Services Engineering

Despoina Teli

Docent vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Services Engineering

Collaborations

Facility company Göteborg City

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2019–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-12-03