Ventilationsfilter och ultrafina partiklar
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Under senare år har flera medicinska och miljömedicinska studier pekat på att så kallade ultrafina partiklar kan vara farligare än andra, större, partiklar. Dessvärre tar varken Svensk Standard för provning och klassning av ventilationsfilter eller SP:s P -märkning av filter någon hänsyn till så små partiklar. Problemet har dock studerats i ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid Chalmers i Göteborg.

Författare

Bingbing Shi

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Lars Ekberg

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energi och Miljö

Nr. 4, 2013. ss. 56-58

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07