Ventilationsfilter och ultrafina partiklar
Magazine article, 2013

Under senare år har flera medicinska och miljömedicinska studier pekat på att så kallade ultrafina partiklar kan vara farligare än andra, större, partiklar. Dessvärre tar varken Svensk Standard för provning och klassning av ventilationsfilter eller SP:s P -märkning av filter någon hänsyn till så små partiklar. Problemet har dock studerats i ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid Chalmers i Göteborg.

Author

Bingbing Shi

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Lars Ekberg

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Energi och Miljö

Nr. 4, 2013. ss. 56-58

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Civil Engineering

Roots

Basic sciences

More information

Created

10/7/2017