Smutsig uteluft - Inget att ta in i husen
Artikel i övrig tidskrift, 2005

pollution

filter

indoor climate

ultrafine

gas adsorption

particles

UFP

outdoor air

Författare

Lars Ekberg

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

VVS-Forum

Vol. 2005-10 Teknik&Installation 40-42

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06