Pollen Allergen Concentrations in a Pre-school Building and a Day-care Centre
Paper i proceeding, 2002

Författare

Uve Matson

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Magdalena Kvernes

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Lars Ekberg

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Proceedings of the Indoor Air 2002 Conference

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2024-02-10