Produktivitetsförbättra med innovationer - organisera för högre processivitet och kapacitetsutnyttjande
Book chapter, 2012

Author

Per-Erik Josephson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Bygginnovationers förutsättningar och effekter (ed. Jan Bröchner), Vinnova Rapport, VR 2012:09

64-71

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Production

Subject Categories

Construction Management

Other Civil Engineering

ISBN

978-91-86517-72-4

More information

Latest update

5/12/2020