Produktivitetsförbättra med innovationer - organisera för högre processivitet och kapacitetsutnyttjande
Kapitel i bok, 2012

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Bygginnovationers förutsättningar och effekter (ed. Jan Bröchner), Vinnova Rapport, VR 2012:09

64-71
978-91-86517-72-4 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Ämneskategorier

Byggproduktion

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-86517-72-4

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12