Fängslande Arkitektur. Om den disciplinära boplatsens födelse i franskt 1800-tal. Reflektioner kring arkitekturens betydelse och modernismens europeiska förhistoria.
Book, 1987

Author

Sten Gromark

Department of Architecture

Subject Categories

Architectural Engineering

Architecture

Sociology

History

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

ISBN

91-7032-296-1

More information

Created

10/7/2017