Fängslande Arkitektur. Om den disciplinära boplatsens födelse i franskt 1800-tal. Reflektioner kring arkitekturens betydelse och modernismens europeiska förhistoria.
Bok, 1987

Författare

Sten Gromark

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Sociologi

Historia

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

91-7032-296-1

Mer information

Skapat

2017-10-07