Arkitektur giver form til vores tilværelse
Book chapter, 2012

Nordisk arkitektur siges ofte at være karakteriseret ved sin stedslige forankring i kultur og identitet. Men hvordan forstår vi egentlig begreberne sted, kultur og identitet, når vi taler om arkitektur? Forfatterne giver et indblik i, hvordan vores måde at anskue sted og kulturel identitet på, er foranderlig og derfor også ændrer måden hvorpå vi aflæser og organiserer arkitektur.

Author

Michael Asgaard Andersen

Chalmers, Architecture

Jeanne Rank Schelde

New Nordic: Arkitektur & identitet

32-53

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Architecture

ISBN

978-87-92877-05-5

More information

Created

10/7/2017