Arkitektur giver form til vores tilværelse
Kapitel i bok, 2012

Nordisk arkitektur siges ofte at være karakteriseret ved sin stedslige forankring i kultur og identitet. Men hvordan forstår vi egentlig begreberne sted, kultur og identitet, når vi taler om arkitektur? Forfatterne giver et indblik i, hvordan vores måde at anskue sted og kulturel identitet på, er foranderlig og derfor også ændrer måden hvorpå vi aflæser og organiserer arkitektur.

Författare

Michael Asgaard Andersen

Chalmers, Arkitektur

Jeanne Rank Schelde

New Nordic: Arkitektur & identitet

32-53

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

ISBN

978-87-92877-05-5

Mer information

Skapat

2017-10-07