Teknikplattform bildad för förnybar energi, värme och kyla
Magazine article, 2012

En ”teknikplattform” är bildad inom EU som omfattar tre svenska paradgrenar bioenergi, fjärrvärme och värmepumpar. ”Plattformen” ger svenska företag affärschanser och möjligheter att påverka EUs energipolitik.

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Energimagasinet

0348-9493 (ISSN)

5/2012 48-50

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Civil Engineering

Other Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017