Teknikplattform bildad för förnybar energi, värme och kyla
Artikel i övrig tidskrift, 2012

En ”teknikplattform” är bildad inom EU som omfattar tre svenska paradgrenar bioenergi, fjärrvärme och värmepumpar. ”Plattformen” ger svenska företag affärschanser och möjligheter att påverka EUs energipolitik.

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energimagasinet

0348-9493 (ISSN)

5/2012 48-50

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07