Kunskap möter kunskap : arenor för samverkan mellan forskning och praktik
Report, 2004

cth

Kunskapsöverföring

Samverkan

Author

Lena Falkheden

Chalmers, School of Architecture

Björn Malbert

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/6/2017