Kunskap möter kunskap : arenor för samverkan mellan forskning och praktik
Rapport, 2004

cth

Kunskapsöverföring

Samverkan

Författare

Lena Falkheden

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Björn Malbert

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06