Kunskap möter kunskap : arenor för samverkan mellan forskning och praktik
Rapport, 2004

cth

Kunskapsöverföring

Samverkan

Författare

Lena Falkheden

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Björn Malbert

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad