Energianvändning i bebyggelsen – vad är det som styr?
Book chapter, 2005

Author

John Holmberg

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Jonas Nässén

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Energi och Bebyggelse – teknik och politik, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

112-118
91-540-5934-8 (ISBN)

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Energy Systems

ISBN

91-540-5934-8

More information

Latest update

5/12/2020