Energianvändning i bebyggelsen – vad är det som styr?
Chapter in monograph, book - popular science, 2005

Author

John Holmberg

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Jonas Nässén

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Energi och Bebyggelse – teknik och politik, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

112-118

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Energy Systems

ISBN

91-540-5934-8

More information

Created

10/8/2017