Energianvändning i bebyggelsen – vad är det som styr?
Kapitel i bok, 2005

Författare

John Holmberg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Jonas Nässén

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Energi och Bebyggelse – teknik och politik, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

112-118
91-540-5934-8 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Energisystem

ISBN

91-540-5934-8

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12