En undersökning av mötet mellan tekniskt kunnande och affärskunskap i Chalmers Innovation
Book, 2004

Author

Marie Strid

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/7/2017