En undersökning av mötet mellan tekniskt kunnande och affärskunskap i Chalmers Innovation
Bok, 2004

Författare

Marie Strid

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07