Visualisering av verkningssätt och historiska bärverk
Book chapter, 2004

Informationsteknik

Byggnadsteknik

Author

Carl Thelin

Chalmers, School of Architecture

Kulturarvsdialog : IT-stöd för reflektion om samtid och framtid.

Subject Categories

Building Technologies

More information

Latest update

12/13/2018