Visualisering av verkningssätt och historiska bärverk
Kapitel i bok, 2004

Informationsteknik

Byggnadsteknik

Författare

Carl Thelin

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07