Visualisering av verkningssätt och historiska bärverk
Kapitel i bok, 2004

Informationsteknik

Byggnadsteknik

Författare

Carl Thelin

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Kulturarvsdialog : IT-stöd för reflektion om samtid och framtid.

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13