Åtta små hus : erfarenheter av ett bostadsprojekt i Vadstena : hur kan hyresrätten utvecklas? vad är bra ekonomi? vilka arkitektoniska kvaliteter är viktiga?
Book, 2003

Hyreshus

Housing

Enbostadshus

Kvalitet

Rumsgestaltning

Birgittas Trädgårdar

Bostadsutformning

Rental housing

Single family

Bostäder

Vadstena

Author

Kjell Forshed

Ola Nylander

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/6/2017