Åtta små hus : erfarenheter av ett bostadsprojekt i Vadstena : hur kan hyresrätten utvecklas? vad är bra ekonomi? vilka arkitektoniska kvaliteter är viktiga?
Bok, 2003

Hyreshus

Housing

Enbostadshus

Kvalitet

Rumsgestaltning

Birgittas Trädgårdar

Bostadsutformning

Rental housing

Single family

Bostäder

Vadstena

Författare

Kjell Forshed

Ola Nylander

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06