Arkitekturens inre HEMligheter : iakttagelser av egenskaper, betydelser och mening i bostadens arkitektur
Book, 2003

Arkitekturpsykologi

Space perception

Utställningar

Rumsuppfattning

Bostadsutställningar Sverige Malmö 2001

Bostäder

Bostadshus Sverige Malmö 2000-talet

Arkitektoniskt värde

Bostäder psykologiska aspekter

Author

Ola Nylander

Chalmers, School of Architecture

Deborah Fronko

Subject Categories

Building Technologies

ISBN

91-7333-024-8

More information

Created

10/6/2017