Arkitekturens inre HEMligheter : iakttagelser av egenskaper, betydelser och mening i bostadens arkitektur
Bok, 2003

Arkitekturpsykologi

Space perception

Utställningar

Rumsuppfattning

Bostadsutställningar Sverige Malmö 2001

Bostäder

Bostadshus Sverige Malmö 2000-talet

Arkitektoniskt värde

Bostäder psykologiska aspekter

Författare

Ola Nylander

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Deborah Fronko

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

91-7333-024-8

Mer information

Skapat

2017-10-06