Fysiska strukturer för hållbar utveckling i medelstora och små städer och tätorter
Report, 2000

hållbar utveckling

förstudier

strategier

kunskap

samhällsplanering

stadsplanering

litteraturstudier

stadsmiljö

forskningsprogram

Author

Lena Falkheden

Chalmers, Architecture

Björn Malbert

Chalmers, Architecture

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017