Fysiska strukturer för hållbar utveckling i medelstora och små städer och tätorter
Rapport, 2000

hållbar utveckling

förstudier

strategier

kunskap

samhällsplanering

stadsplanering

litteraturstudier

stadsmiljö

forskningsprogram

Författare

Lena Falkheden

Chalmers, Arkitektur

Björn Malbert

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06