Effekterna av rostande armering kartlagda
Magazine article, 2012

För att bättre kunna utvärdera befintliga betongkonstruktioner behövs en ökad förståelse av nedbrytningens konstruktionstekniska effekter. Den vanligaste orsaken till nedbrytning i betongkonstruktioner är korrosion av armeringen. Korrosion av armering leder till volymökning av stålet, vilket kan orsaka uppsprickning och spjälkning av täckskiktet. Avsikten med denna artikel är att fördjupa förståelsen för nedbrytningens effekt på de konstruktionstekniska egenskaperna med särskilt fokus på vidhäftningen mellan armering och betong. För stora korrosionsangrepp krävs detaljerad modellering. När stora sprickor utvecklas, kan rost flöda ut genom sprickorna. Detta är en gynnsam effekt då det minskar spjälkspänningarna. En tidigare utvecklad korrosionsmodell vidareutvecklades till att inkludera detta fenomen. Volymsflödet av rost genom en spricka antogs bero på spjälkspänningen och sprickvidden. Spjälkspänningen beräknades från rostens töjning och sprickvidden från noddeformationer tvärs sprickan. Den vidareutvecklade modellen gav resultat med fler men mindre sprickor, vilket stämmer med mätningar som utförts.

Author

Kamyab Zandi

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Betong

1101-9190 (ISSN)

51-53

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Infrastructure Engineering

Infrastructure

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

More information

Created

10/7/2017