Effekterna av rostande armering kartlagda
Artikel i övrig tidskrift, 2012

För att bättre kunna utvärdera befintliga betongkonstruktioner behövs en ökad förståelse av nedbrytningens konstruktionstekniska effekter. Den vanligaste orsaken till nedbrytning i betongkonstruktioner är korrosion av armeringen. Korrosion av armering leder till volymökning av stålet, vilket kan orsaka uppsprickning och spjälkning av täckskiktet. Avsikten med denna artikel är att fördjupa förståelsen för nedbrytningens effekt på de konstruktionstekniska egenskaperna med särskilt fokus på vidhäftningen mellan armering och betong. För stora korrosionsangrepp krävs detaljerad modellering. När stora sprickor utvecklas, kan rost flöda ut genom sprickorna. Detta är en gynnsam effekt då det minskar spjälkspänningarna. En tidigare utvecklad korrosionsmodell vidareutvecklades till att inkludera detta fenomen. Volymsflödet av rost genom en spricka antogs bero på spjälkspänningen och sprickvidden. Spjälkspänningen beräknades från rostens töjning och sprickvidden från noddeformationer tvärs sprickan. Den vidareutvecklade modellen gav resultat med fler men mindre sprickor, vilket stämmer med mätningar som utförts.

Författare

Kamyab Zandi

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Betong

1101-9190 (ISSN)

51-53

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2017-10-07