Smarta elnät – vad händer i Europa?
Conference contribution, 2013

En kortfattad definition görs av begreppet smarta elnät - Smart Grid. En introduktion görs av grundläggande begrepp och bakomliggande tekniskt system dvs elkraftsystemet. Exempel ges från pågående relaterad forsknings vid Chalmers. På Europeisk nivå har en kartläggning gjorts över projekt inom smarta elnät. Den första översynen gjordes 2010, och en ny översyn har nyligen presenteras. I denna listas 281 projekt varav 90 är klassade som smarta mätare. Resultat från denna översyn vilken utförts av EU kommissionen under Joint Research Center (JRC). Slutligen ges rekommenderade länkar för mer information kring smarta elnät.

JRC

smarta elnät

chalmers

Author

Lina Bertling Tjernberg

Chalmers, Energy and Environment

ELFACK 2013 Strategikonferens on-line

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

Other Engineering and Technologies

Civil Engineering

Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering

Areas of Advance

Energy

More information

Created

10/6/2017