Smarta elnät – vad händer i Europa?
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2013

En kortfattad definition görs av begreppet smarta elnät - Smart Grid. En introduktion görs av grundläggande begrepp och bakomliggande tekniskt system dvs elkraftsystemet. Exempel ges från pågående relaterad forsknings vid Chalmers. På Europeisk nivå har en kartläggning gjorts över projekt inom smarta elnät. Den första översynen gjordes 2010, och en ny översyn har nyligen presenteras. I denna listas 281 projekt varav 90 är klassade som smarta mätare. Resultat från denna översyn vilken utförts av EU kommissionen under Joint Research Center (JRC). Slutligen ges rekommenderade länkar för mer information kring smarta elnät.

JRC

smarta elnät

chalmers

Författare

Lina Bertling Tjernberg

Chalmers, Energi och miljö

ELFACK 2013 Strategikonferens on-line

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Annan teknik

Samhällsbyggnadsteknik

Elektroteknik och elektronik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-06