Skredsäkerhet med hänsyn till klimatförändringar
Magazine article, 2006

porvattentryck

klimat

ras

slänt

grundvatten

stabilitet

skred

Author

Victoria Svahn

Claes Alén

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Göran Sällfors

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Bo Lind

Bygg och Teknik

0281-658X (ISSN)

2 78-81

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017