Skredsäkerhet med hänsyn till klimatförändringar
Artikel i övrig tidskrift, 2006

porvattentryck

klimat

ras

slänt

grundvatten

stabilitet

skred

Författare

Claes Alén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Göran Sällfors

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Bo Lind

Bygg och Teknik

0281-658X (ISSN)

2 78-81

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06