Lagerstyrning i svensk industri: 2013 års användning, användningssätt och trender
Report, 2013

best practice

periodbeställning

MRP

lagerstyrning

beställningspunkt

täcktid

kanban

Author

Patrik Jonsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Areas of Advance

Transport

Production

Subject Categories

Business Administration

More information

Created

10/7/2017