Stig Arne Mattsson

Showing 78 publications

2019

An inherent differentiation and system level assessment approach to inventory management: A safety stock method comparison

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
International Journal of Logistics Management. Vol. 30 (2), p. 663-680
Journal article
2016

Advanced material planning performance: A contextual examination and research agenda

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
International Journal of Physical Distribution and Logistics Management. Vol. 46 (9), p. 836-858
Journal article
2016

When simple safety stock methods outperform sophisticated methods: A multiple case and simulation study

Stig Arne Mattsson, Patrik Jonsson
Proceedings of the 28th NOFOMA conference, Turku Finland, 9-10 June 2016
Paper in proceeding
2016

Logistik: Läran om effektiva materialflöden

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
Book
2015

Inventory management practices and research needs

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
Proceedings of NOFOMA 2015
Paper in proceeding
2014

Best practice vid lagerstyrning i svensk industri

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
Report
2013

Material- och produktionsstyrning

Stig Arne Mattsson, Patrik Jonsson
Book
2013

The value of sharing planning information in supply chains

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
International Journal of Physical Distribution and Logistics Management. Vol. 43 (4), p. 282-299
Journal article
2013

Så optimerar svenska företag sina lager

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
Transportnytt. Vol. 56 (10), p. 28-31
Magazine article
2012

The value of sharing different planning information types in supply chains

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
Nofoma 2012 - proceedings of the 24th Annual Nordic Logistics Research Network Conference
Paper in proceeding
2012

Logistik i försörjningskedjor

Stig Arne Mattsson
Book
2012

Är det någon mening med att ha lager

Stig Arne Mattsson
Bättre Porduktivitet (2)
Magazine article
2011

Logistik: läran om effektiva materialflöden

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
Book
2011

Reducera kapitalbindning genom att differentiera servicenivåer

Stig Arne Mattsson
Proceedings från PLAN's forsknings- och tillämpningskonferens 2011
Other conference contribution
2010

Demand distribution in inventory management

Stig Arne Mattsson
Report
2010

Inventory control in environments with seasonal demand

Stig Arne Mattsson
Operations Management Research. Vol. 3 (3-4), p. 138-145
Journal article
2010

Känslighetsanalys för val av orderkvantitet

Stig Arne Mattsson
Report
2010

Konsekvenser av minskade orderkvantiteter

Stig Arne Mattsson
Report
2009

Inventory control in environments with seasonal demand

Stig Arne Mattsson
Euroma Conference Proceedings 2009
Paper in proceeding
2009

A collaborative approach to inventory control in distribution systems

Stig Arne Mattsson
NOFOMA Conference Proceedings 2009
Paper in proceeding
2009

Manufacturing planning and control

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
Book
2009

Lagerstyrning baserad på informationsutbyte med kunder i försörjningskedjor

Stig Arne Mattsson
Konferenspublikation från PLAN 2009
Other conference contribution
2009

Order-to-delivery process performance in delivery scheduling environments

Helena Forslund, Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
International Journal of Productivity and Performance Management. Vol. 58 (1), p. 41-53
Journal article
2008

Att välja lämplig anskaffningsstrategi

Stig Arne Mattsson
Bättre Produktivitet (4), p. 10-11
Magazine article
2008

Inventory effects of using virtual warehouses in distribution networks

Stig Arne Mattsson
NOFOMA Conference Proceeding, p. 441-456
Paper in proceeding
2008

Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter

Stig Arne Mattsson
Bättre Produktivitet (8), p. 5-
Magazine article
2008

Bullwhipeffekter och andra konsekvenser av att använda förenklade lagerstyrnignsmodeller

Stig Arne Mattsson
PLAN's forsknings- och tillämpningskonferens, p. 117-132
Other conference contribution
2008

Bestämning av beställningspunkter med hjälp av simulering

Stig Arne Mattsson
Intern arbetsrappotr
Magazine article
2008

Er det bare fordeler med just-in-time

Stig Arne Mattsson
Logistikk & Ledelse (4), p. 18-22
Magazine article
2008

An order to delivery performance model for delivery scheduling environments

Helena Forslund, Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
Beyond business logistics/Proceedings of the 20th Nofoma conference 2008, p. 191-206
Paper in proceeding
2008

Logistik och processorientering

Stig Arne Mattsson
Bättre Produktivitet (8), p. 5-
Magazine article
2008

Brister i lagerstyrningsmodellerna ger lägre servicenivåer än önskat

Stig Arne Mattsson
Bättre Produktivitet (3), p. 12-14
Magazine article
2008

Prognostisering av standardavvikelser

Stig Arne Mattsson
Intern arbetsrapport
Magazine article
2008

Inventory management practices and their implications on perceived planning performance

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
International Journal of Production Research. Vol. 46 (7), p. 1787-1812
Journal article
2008

Kapitalbindningseffekter av uppskattade säkerhetslager

Stig Arne Mattsson
Bättre Produktivitet (7), p. 5-
Magazine article
2008

Orderkvantiteter vid varierande efterfrågan

Stig Arne Mattsson
Intern arbetsrapport
Magazine article
2008

Välj lämplig definition för servicenivå och beräkna säkerhetslagret från denna

Stig Arne Mattsson
Bättre Produktivitet (2), p. 12-13
Magazine article
2008

Hvordan skall prognosavviket måles?

Stig Arne Mattsson
Logistikk & Ledelse (9), p. 4-
Magazine article
2008

ABC-klassificering för effektivare materialstyrning

Stig Arne Mattsson
Bättre Produktivitet (5), p. 8-10
Magazine article
2007

Beräkning av standardavvikelser vid inslag av cyklisk efterfrågan

Stig Arne Mattsson
Intern rapportserie
Magazine article
2007

Vad menas egentligen med pull och push

Stig Arne Mattsson
Bättre Produktivitet (6), p. 12-13
Magazine article
2007

Allokering av säkerhetslager i tvånivåers distributionssystem

Stig Arne Mattsson
Intern rapportserie
Magazine article
2007

Partiformning av lågomsatta artiklar som inte direktlevereras

Stig Arne Mattsson
Intern rapportserie
Magazine article
2007

Finns det bara fördelar med just-in-time filosofin

Stig Arne Mattsson
Bättre Produktivitet (7), p. 12-15
Magazine article
2007

Vad är egentligen ett prognosfel

Stig Arne Mattsson
Bättre Produktivitet (8), p. 12-14
Magazine article
2007

Må man bruke innkjöpere for å gjöre innkjöp

Stig Arne Mattsson
Logistikk & Ledelse (6/7), p. 26-30
Magazine article
2007

Varifrån kommer alla efterfrågevariationer

Stig Arne Mattsson
Intelligent logistik (7), p. 38-41
Magazine article
2007

Kriterier för val av anskaffningsstrategi

Stig Arne Mattsson
Intern rapportserie
Magazine article
2007

Partiformning för lågomsatta artiklar

Stig Arne Mattsson
Intern rapportserie
Magazine article
2007

Hur påverkas logistiken av outsourcing

Stig Arne Mattsson
Bättre Produktivitet (5), p. 10-12
Magazine article
2007

Användning av cykelservice för säkerhetslagerberäkning

Stig Arne Mattsson
Intern rapportserie
Magazine article
2006

Materialplaneringsmetoder i svensk industri:användarerfarenheter

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
Report
2006

A longitudinal study of material planning applications in manufacturing companies

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
International Journal of Operations and Production Management. Vol. 26 (9), p. 971-995
Journal article
2005

Operational strategies for achieving material planning performance

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
Proceedings of the EurOMa 2005 conference
Paper in proceeding
2005

Logistik : läran om effektiva materialflöden

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
Book
2005

Logistik - läran om effektiva materialflöden

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
Book
2003

Produktionslogistik

Stig Arne Mattsson, Patrik Jonsson
Book
2002

The selection and application of material planning methods

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
Production Planning & Control. Vol. 13 (5), p. 438-450
Journal article
2002

The Selection and Application of Material Planning Methods

Patrik Jonsson, Stig Arne Mattsson
Collaboration in logistics : connecting islands using information technology : conference proceedings / NOFOMA 2001, 14-15 June, Reykjavík, Iceland ; Gunnar Stefansson, ed., Bernhard Tilanus, ed.
Other conference contribution

Download publication list

You can download this list to your computer.

Filter and download publication list

As logged in user (Chalmers employee) you find more export functions in MyResearch.

You may also import these directly to Zotero or Mendeley by using a browser plugin. These are found herer:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

The service SwePub offers export of contents from Research in other formats, such as Harvard and Oxford in .RIS, BibTex and RefWorks format.

There are no projects.
There might be more projects where Stig Arne Mattsson participates, but you have to be logged in as a Chalmers employee to see them.