Materialplaneringsmetoder i svensk industri: användning och användningssätt
Report, 2005

materialplanering

nöjdhet

beställningspunkt

mrp

effektivitet

lagerstyrning

kanban

Author

Patrik Jonsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Subject Categories

Economics and Business

More information

Created

10/7/2017